Förstå betydelsen av OVK-besiktning i Stockholm

06 december 2023
Maja Bergman Lindberg

editorial

Varje fastighetsägare i Stockholm måste förstå betydelsen av OVK-besiktningar och varför de är nödvändiga. OVK, eller Obligatorisk Ventilationskontroll, är ett juridiskt krav i Sverige för att säkerställa att byggnaders ventilationssystem fungerar korrekt och uppfyller statens miljömål. Här är en detaljerad titt på vad OVK-besiktning i Stockholm innebär och varför det spelar en stor roll för byggnaders hälsa och säkerhet.

Vad är OVK-besiktning?

OVK besiktning i Stockholm är en obligatorisk undersökning av byggnaders ventilationssystem. Syftet är att säkerställa att ventilationssystemen fungerar korrekt, att de bidrar till en god inomhusmiljö och att energiförbrukningen är så effektiv som möjligt. Besiktningen värderar huruvida ventilationssystemet kan ge en tillräcklig mängd ren luft, ta bort förorenad luft och upprätthålla den rätta luftfuktigheten inuti byggnaden. Allt som allt, är huvudsyftet att skapa en framgångsrik och hållbar energianvändning inom byggsektorn och säkerställa hälsosamma och säkra levernevillkor för de boende.

OVK besiktning i Stockholm

Vem ansvarar för OVK-besiktning i Stockholm?

Enligt svensk lag måste byggnadens fastighetsägare ordna att dess ventilationssystem genomgår en OVK-besiktning regelbundet. Fristen för att utföra denna kontroll skiljer sig beroende på byggnadens storlek och användning, men det är oftast var tredje till sjätte år för bostadshus. Om fastighetsägaren inte följer lagen kan sanktionsavgifter tillkomma. För att vara säker på att besiktningen utförs korrekt är det rekommenderat att anlita en certifierad ventilationskontrollant. De har de rätta kvalifikationerna och erfarenheterna för att identifiera och lösa eventuella problem med systemet.

Fördelarna med att låta utföra en OVK-besiktning

OVK-besiktningar är inte bara ett lagkrav – de för med sig flera fördelar. Först och främst förbättrar de inomhusluftkvaliteten, vilket leder till bättre hälsa och välbefinnande för de boende. Dessutom, genom att identifiera och åtgärda eventuella problem tidigt, sparar besiktningen pengar på underhåll på lång sikt. Att ha regelbundna OVK-besiktningar kan dessutom öka fastighetens värde. En byggnad vars ventilationssystem sköts och underhålls på rätt sätt blir mer attraktiv för potentiella köpare och hyresgäster.

Fler nyheter