Relining i Stockholm: Modern teknik för rörrenovering

12 april 2024
Maja Bergman Lindberg

editorial

 Rör och avloppssystem är en av de mest vitala delarna av infrastrukturen i ett hus, men med tiden utsätts de för slitage och korrosion. När problemen uppträder kan relining vara en hållbar och ekonomisk lösning jämfört med traditionellt rörbyte. I Stockholm, där fastigheterna ofta är äldre och kulturhistoriskt värdefulla, har relining etablerat sig som en föredragen metod för rörrenovering som minimerar störningar och bevarar byggnadens struktur. I denna artikel kommer vi att utforska vad relining innebär, dess fördelar samt hur processen går till.

Vad är relining och varför är det viktigt?

Relining, även känt som rörinfodring, är en teknik för att renovera skadade avlopps- och vattenrör inifrån utan att behöva gräva upp golv eller väggar. Metoden innebär att man installerar en ny, slät och hållbar innerhinna i de befintliga rören. Den här ”rör-i-rör”-tekniken används för att åtgärda läckor, korrosionsskador, och för att förhindra rötter från att tränga in i rörsystemet. Denna metod är särskilt viktig i storstäder som Stockholm där det finns en blandning av gammal och ny arkitektur. För äldre byggnader kan traditionella metoder för rörrenovering vara både kostsamma och riskabla, då de kan påverka byggnadens struktur och estetik. Relining erbjuder en skräddarsydd lösning som är snabbare, mindre invasiv och ofta mer kostnadseffektiv än fullständigt rörbyte.

relining stockholm

Fördelarna med relining i Stockholm

Mindre intrång i fastigheten

En av de största fördelarna med relining Stockholm är att det kräver minimal intrång i fastigheten. Det behövs inga stora grävarbeten, vilket betyder mindre störningar för byggnadens invånare och användare. Detta är en stor fördel i en stad som Stockholm där byggnader har högt kulturellt värde och många människor bor eller arbetar i trånga utrymmen.

Kostnadseffektivitet

Relining är ofta mer kostnadseffektivt än traditionell rörrenovering, då behovet av omfattande byggarbeten och återställning av omgivande strukturer minskar. Besparingarna kommer både i form av minskade arbetskostnader och mindre materialåtgång. Dessutom medför metoden mindre driftstopp, vilket är ekonomiskt gynnsamt för kommersiella fastigheter.

Långvarig lösning

Relinade rör kan hålla i femtio år eller mer beroende på materialet som används för innerhinnan. Det innebär att fastighetsägare kan njuta av en långsiktig lösning på sina rörproblem med försäkring om att de inte behöver göra om processen inom en överskådlig framtid.

Reliningprocessen – steg för steg

Förundersökning och rengöring

Innan relining kan påbörjas görs en grundlig förundersökning av rörsystemet, ofta med hjälp av kamerateknik, för att bedöma rörens skick och lokalisera skador. Därefter följer en noggrann rengöring av rören för att avlägsna eventuella blockeringar och säkerställa att den nya innerhinnan kan fästa ordentligt.

Installation av innerhinnan

Därefter sker själva installationen, där en specialutvecklad innerhinna dras in och fästs i de befintliga rören. Innerhinnan består av ett hållbart material som oftast är epoxibaserat. Hinnan expanderas sedan för att anpassa sig efter rörets inre konturer och härdas på plats, vilket skapar en tät och hållbar ny yta inuti det gamla röret.

Kvalitetskontroll och avslutning

När innerhinnan är på plats och härdad genomförs en slutlig inspektion för att säkerställa att alla skador har åtgärdats och att rörsystemet fungerar som det ska. Kvalitetskontroll är en avgörande del av processen för att garantera att resultatet blir framgångsrikt.

Fler nyheter