Relining – modern teknik för rörrenovering

06 februari 2024
Maja Bergman Lindberg

editorial

När tiden och dagligt slitage tar sin tribut på fastigheters rörsystem kan relining vara den räddande lösningen som bostadsägare söker. Denna teknik erbjuder en kostnadseffektiv och mindre invasiv metod för att reparera och förlänga livslängden på befintliga avloppsrör. I takt med att fler upptäcker fördelarna med relining blir det ett allt vanligare alternativ till traditionella rörbyten. I den här artikeln utforskar vi vad relining innebär, dess fördelar, när det är lämpligt att använda samt hur processen går till.

Vad är relining?

Relining är en teknik för att renovera skadade vatten- och avloppsrör inifrån. Istället för att byta ut hela rörsystemet, vilket ofta innebär omfattande och kostsamt arbete med att bryta upp golv och väggar, installerar man en ny rörstruktur inuti de befintliga rören. Denna interna ”rör-i-rör”-metod använder sig av en speciell liner oftast gjord av ett hållbart harts eller plastmaterial som blåses eller dras in i röret och sedan härdas på plats. Denna process skapar en slät, hård och hållbar ny inre yta som effektivt kan transportera avloppsvatten utan läckage.

relining

Processen med relining

Relining-processen kan delas in i ett antal steg. Det första steget är en grundlig undersökning av de befintliga rören, ofta med hjälp av kameraundersökning för att bedöma skadans omfattning och för att skapa en noggrann plan för relining-arbetet. Efter bedömningen rengörs rören noggrant för att ta bort alla avlagringar och tillse att det nya fodret kommer att fästa ordentligt. Därefter sker själva relining, där linern impregneras med harts och sedan förs in i röret. Linern kan införas genom antingen inversion, där den vänder ut och in på sig själv för att pressas mot rörväggarna, eller genom att dras på plats. När linern är korrekt positionerad, härdas hartsen med hjälp av vatten, ånga eller UV-ljus för att säkra att ett nytt rörlager bildas som är tåligt och läckagesäkert.

Fördelarna med relining

Fördelarna med relining över traditionell rörreparation är många. Eftersom metoden är mindre invasiv, innebär det att man undviker omfattande rivningsarbeten och därmed relaterade reparationer av byggnaden. Det är också en tidsbesparande lösning, eftersom relining kan genomföras mycket snabbare än ett fullständigt rörbyte. Detta resulterar också i mindre störningar för de boende i byggnaden. Ett annat viktigt plus är miljöaspekten. Att minska behovet av nya rör sparar resurser och eftersom relining innebär mindre byggnadsavfall bidrar det även till en mer hållbar saneringsprocess. Relining kan öka livslängden på rör med upp till 50 år, vilket gör det till en långsiktig lösning som skyddar både din fastighet och din plånbok.

När är det lämpligt att använda relining?

Relining är ett utmärkt val för många olika typer av rörsystem, inklusive avlopp i bostäder, kommersiella fastigheter och offentliga byggnader. Det är speciellt lämpligt för äldre fastigheter där rören börjat visa tecken på åldrande, som sprickbildning, korrosion eller läckage. I dessa fall kan relining förhindra problem innan de leder till mer allvarliga skador. Metoden är också värd att överväga vid återkommande igensättningar eller när rörsystemets funktion försämrats på grund av avlagringar. Med hjälp av relining kan man återställa rören till en nästan ”nyskick” status utan att behöva ta till mer drastiska åtgärder.

Fler nyheter